Dikkatinize!

KONGREMİZE TÜRKÇE, İNGİLİZCE VE ARNAVUTÇA BİLDİRİ KABUL EDİLECEK OLUP; SOSYAL BİLİMLER, FEN-UYGULAMALI BİLİMLER VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA BİLDİRİ KABUL EDİLMEKTEDİR.

(KONGREMİZ TÜRK KATILIMCILARIMIZ İÇİN YÖK ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL, AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK KRİTERLERİNİ SAĞLAMAKTADIR)


ÖZET GÖNDERİM SON TARİH: 12 NİSAN 2021 Uzatıldı

TAM METİN SON TARİH: 15 NİSAN 2021


Announcement!

PAPERS IN TURKISH, ENGLISH, AND ALBANIAN LANGUAGES WILL BE ACCEPTED TO OUR CONGRESS. ALSO, PAPERS ARE ACCEPTED IN THE FIELD OF SOCIAL SCIENCES, NATURAL - APPLIED SCIENCES AND HEALTH SCIENCES.


ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE: APRIL 12, 2021 (Extended) New

FULL-TEXT DEADLINE: APRIL 15, 2021